Wordle български език

Как да играя

Предполагам Wordle в шест опита или по-малко.

Всяко предположение трябва да е валидна пет буквена дума. Натиснете бутона ENTER, за да изпратите предположението си.

След като предположите, плочките ще променят цвета, за да покажат кои букви от вашата дума са правилни или почти правилно.

Примери

т
р
е
щ
я

т е в думата и на правилното място!

с
т
а
н
а

а е в думата, но не и на правилното място.

я
с
м
и
н

н не присъства в думата, която се опитвате да отгатнете.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle български език #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Още не сте опитвали думи!

Следваща дума

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]