Wordle Frysk

Hoe te spyljen

Tink de Wordle yn seis tried of minder.

Elke oardiel moat in jildich wurd wêze fan fiif letter wurd. Druk op de ENTER knop om jo oardiel yn te tsjinjen.

Neidat jo riede, sille de tegels kleur feroarje om oan te jaan oan hokker letters fan jo wurd korrekt binne of hast korrekt binne.

Foarbylden

o
p
d
y
k

o is yn it wurd en op 'e juste lokaasje!

p
a
s
t
a

s is yn it wurd, mar net op 'e juste lokaasje.

d
e
g
e
n

n is net oanwêzich yn it wurd dat jo besykje te rieden.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle Frysk #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Jo hawwe noch gjin wurden besocht!

Folgjende wurd

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]