Wordle македонски јазик

Како да играш

Погоди го Wordle во шест обиди или помалку.

Секоја претпоставка мора да биде валиден збор со пет букви. Притиснете го копчето Enter за да ја поднесете вашата претпоставка.

Откако ќе се погоди, плочките ќе ја променат бојата за да покажат кои букви од вашиот збор се точни или речиси точни.

Примери

ж
е
љ
к
о

ж е во зборот и во точната локација!

а
с
л
а
н

л е во зборот, но не и на точната локација.

р
е
ж
а
м

м не е присутен во зборот што се обидувате да го погодите.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle македонски јазик #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Сè уште не сте пробале никакви зборови!

Следен збор

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]