Wordle Türkmençe

Nädip oýnamaly

Çaklaň Wordle alty synanyşykda ýa-da ondanam az.

Her çaklama, dogry bäş harply söz bolmaly. Pikiriňizi ibermek üçin ENTER düwmesini basyň.

Siziň çakyňyzdan soň, plitkalar siziň sözüňiziň haýsy harplarynyň dogrudygyny ýa-da diýen ýalydygyny görkezmek üçin reňk çalşylar.

Mysallar

g
u
ý
m
a

g sözünde we dogry ýerde!

ý
a
r
a
ş

r sözünde, ýöne dogry ýerde däl.

j
a
z
l
a

a çaklamaga synanyşýan sözüňizde ýok.

SETTINGS

Right to left

Allow any word (easy mode)

Source Code

GitHub

Feedback

GitHub issues

Wordle Türkmençe #[[ todays_idx ]] [[attempts]]/6

Entek hiç hili söz synap görmediň!

Indiki söz

[[stats.n_games]]

Games

Win %

[[stats.current_streak]]

Current Streak

[[stats.longest_streak]]

Best Streak

[[ notification.message ]]